NSAB 2000 erstattes af NSAB 2015

Der eksisterer inden for transportbranchen en lang række standardbestemmelser, som er udgivet af diverse organisationer i branchen. Fælles for alle standardbestemmelserne er, at de skal vedtages mellem aftaleparterne, dvs. eksempelvis mellem speditør eller transportør og kunde for at standardbestemmelserne regulerer samarbejdet. NSAB er således et regelsæt, aftalt mellem Nordisk Speditørforbund og transportkøbernes organisationer, der regulerer forholdet mellem kunde og speditør samt danner grundlag for indgåelse af aftaler.

Danske Speditører har medvirket til udarbejdelsen af standardbestemmelserne Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser; også kaldet NSAB 2000. Bestemmelserne er blevet revideret i 2015 og de nye regler træder i kraft d. 1. januar 2016. NSAB2015 er en opdatering og ajourføring af de allerede gældende bestemmelser, så der er ikke tale om de store ændringer ift. de hidtidige bestemmelser, nærmere en præcisering.

Har du spørgsmål til ændringerne er du altid meget velkommen til at kontakte din normale kontaktperson i Carelog Freight Service A/S.

TIP - Dataview

Enter your username and password here in order to log in.

Booking

Enter your username and password here in order to log in.